MasterLine är ett skyltsystem med många kombinationer. Systemet kan användas med olika typer av skyltlameller och infohållare i acrylglas.

Systemet bygger på rostfria beslag monterade på rostfria stänger eller wire.

I systemet finns våningstavlor hänvisningskyltar dörrskyltar, infohållare mm. Ett komplett skylsystem.