Neon synlig

Specifikationer

Profil 1
Neonbokstäver med synlig neon

Bokstaven tillverkas i aluminium som
lackas i valfri färg. Neonrören placeras i
centrum ellersom kontur på bokstavens front. Bokstavens stapelbredd skall vara min 60 mm. Bokstavsdjup min 170 mm.
Monteras för det mesta på horisontella
aluminiumprofiler, som lackeras i
bakgrundens färg.

 

Profil 2
Neonbokstäver med synlig neon
och avskärmningskant.

Samma utförande som profil 1, men är
utrustad med en avskärmningskant,
vilken koncentrerar ljuset samtidigt som
det skyddar neonröret mot väder och vind.