Fasadbokstäver

Specifikationer
Profil 01 Reliefbokstäver
Bokstäverna tillverkas i 1,25-2 mm aluminium som lackas i valfri färg. Bokstavens djup är 10% av höjden, dock max 100 mm.
Monteras på distans, individuellt med halvbyglar eller på horisontella aluminiumprofiler som lackas i bakgrundens färg.
   
Profil 00 Släta bokstäver
Bokstäverna tillverkas i 2 mm aluminium som lackas i valfri färg. Monteras på distans, individuellt med halv- byglar eller på horisontella aluminium- profiler som lackas i bakgrundens färg.