Miljö

Miljöegenskaper SWEDSIGNs skyltsystem

SWEDSIGNs skyltsystem, för inom- och utomhusmiljöer, är tillverkade av aluminium.

Woodline skyltsystem, för inomhusbruk, är tillverkad av massiv björk.

Namnarken -är tillverkade av Sälen/Svanenmärkt papper resp returpapper.

Vinylfolie -är gjord av PVC (Polyvinylklorid). Den debatt som pågår om PVC gäller framför allt miljöfarliga tillsatsämnen (additiver), såsom bly, ftalater, kadmium m fl. Inga av dessa additiver ingår i den vinylfolie vi använder.

Aluminium -kallas ofta den gröna metallen, beroende på dess egenskaper: hög styrka i förhållande till vikt, korrosionbeständig, etc samt att metallen är miljövänlig och återvinningsbar
(i princip 100%).

MiljöPolicy

SWEDSIGNs ambition är att miljöaspekten ska genomsyra vårt agerande, internt såväl som externt. D v s vi ska aktivt verka för att kretsloppstänkandet ska vara en naturlig del såväl i vårt dagliga arbete som i den långsiktiga utvecklingen av företaget.

Vid val av samarbetspartner ska företag, som i sin verksamhet aktivt arbetar för att visa hänsyn mot vår miljö prioriteras. Vi ska också aktivt arbeta för att, tillsammans med våra samarbetspartners, prioritera teknik som minimerar de negativa effekterna på vår omgivning.

Vår ambition innebär att vi alltid ska agera enligt följande, så långt möjligt:
• dokumentera produkters miljöegenskaper
• använda återvinningsbara icke miljöfarliga
metaller
• använda återanvänt material i nya produkter
• använda återvinningsbart
förpackningsmaterial
• använda identifierbara,§ materialkodade
plaster
• designa produkter för enkel demontering