Vi avser uppgradera vårt IT system under v.37. Detta kan innebära att vårt affärsystem kan skapa en del fördröjningar samt att vår mail kan påverkas. Vi hoppas på Ert överseende med detta. Detta meddelande kommer att ligga kvar så länge som vi bedömer att det behövs innan vi är tillbaka till “normalt”

HBV

HBV är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, som i huvudsak är kommunala bostadsföretag. Föreningen bildades 1952 och har idag över 300 medlemmar som tillsammans äger och förvaltar ca 900 000 lägenheter. HBVs övergripande uppgift är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ge dem bra service i upphandlingsfrågor.  

Swedsign har tecknat Ram avtal under de närmaste två åren med HBV för dess medlemmar avseende varugrupperna Skyltar och Fastighetsboxar. För mer information om omfattning av produktsortiment och prisvillkor enligt avtalet för respektive grupp, kontakta Swedsign AB - 08-505 230 30 eller HBV 08-556 765 00.